Câu lạc bộ

Không có gì là không thể

Humans of CVP – CVP’s Journal. Để nói về cơ duyên đưa anh đến với cuộc thi thì không có duyên số gì cả, chỉ có cố gắng và cả một chút may mắn nữa. […]