ĐIỂM CHUẨN – DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VÀO 10

THÔNG BÁO ĐIỂM CHUẨN – DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN

Các em học sinh trúng tuyển nhập học từ ngày 19/06/2019 đến hết ngày 22/06/2019.

Học sinh trúng tuyển tới văn phòng nhà trường nhận thông báo trúng tuyển và làm các thủ tục nhập học theo quy định.