Vĩnh Phúc áp dụng thêm chính sách đãi ngộ nhân tài

HĐND tỉnh Vĩnh Phúc vừa thông qua Nghị quyết quy định một số chính sách đặc thù đối với Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc, chính sách đối với học sinh tham gia đội tuyển; chuyên gia, giáo viên tham gia bồi dưỡng đội dự tuyển làm nguồn, đội tuyển chính thức của tỉnh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi, thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, khu vực, quốc tế giai đoạn 2022-2025.

Theo chính sách của tỉnh Vĩnh Phúc, từ ngày 1/1/2022, học sinh được tuyển vào lớp chuyên của Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc được tỉnh hỗ trợ 1 lần với mức 2.200.000 đồng/học sinh để tự trang bị học phẩm và trang, thiết bị sinh hoạt cá nhân. Tỉnh cũng miễn tiền phòng ở ký túc xá, hỗ trợ tiền điện, tiền nước đối với học sinh các lớp chuyên ở nội trú, bán trú trong thời gian học tại trường.

Hỗ trợ 1 lần lệ phí thi đối với học sinh các lớp chuyên thi đạt 1 trong các chứng chỉ đánh giá năng lực tiếng Anh theo chuẩn quốc tế: TOEIC, TOEFL, IELTS, CAMBRIDGE tương đương trình độ B1 (tương đương bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam) trở lên. Mức hỗ trợ theo lệ phí thi thực tế, nhưng tối đa không quá 5.000.000 đồng/học sinh.

Hỗ trợ 1 lần lệ phí thi đối với học sinh các lớp chuyên thi đạt cả 3 chứng chỉ tin học theo chuẩn quốc tế: MOS Word, MOS Excel và MOS PowerPoint. Mức hỗ trợ theo lệ phí thi thực tế nhưng tối đa không quá 3.000.000 đồng/học sinh.

Những giáo viên và cán bộ quản lý trực tiếp dạy môn chuyên được hỗ trợ bằng tiền 10.000.000 đồng/lớp chuyên/năm học để mua tài liệu, học liệu chuyên sâu phục vụ cán bộ quản lý và giáo viên trực tiếp dạy môn chuyên tại các lớp chuyên để bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia, quốc tế.

Vĩnh Phúc cũng thông qua chính sách thu hút đối với giáo viên, sinh viên tốt nghiệp về giảng dạy môn chuyên. Cụ thể, giáo viên là viên chức dạy môn chuyên tại các trường THPT chuyên trên cả nước (không quá 45 tuổi) được tuyển dụng về giảng dạy tại trường THPT chuyên Vĩnh Phúc và có cam kết công tác từ 10 năm trở lên. Người đã có học sinh đoạt giải khu vực, giải quốc tế thì được hỗ trợ 1 lần mức 500.000.000 đồng, đã có học sinh đoạt giải Nhất quốc gia thì được hỗ trợ 1 lần mức 350.000.000 đồng.

Giáo viên là viên chức dạy môn chuyên tại các trường THPT chuyên trên cả nước (không quá 40 tuổi) có 1 trong các chứng chỉ đánh giá năng lực tiếng Anh theo chuẩn quốc tế TOEIC, TOEFL, IELTS, CAMBRIDGE tương đương trình độ B1 (tương đương bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam) trở lên thuộc đối tượng: Tốt nghiệp đại học hệ chính quy loại xuất sắc, loại giỏi, đã đạt từ giải Ba cấp quốc gia trở lên các môn văn hóa, khoa học kỹ thuật, được tuyển dụng về giảng dạy tại trường THPT chuyên Vĩnh Phúc và có cam kết công tác từ 10 năm trở lên, được hỗ trợ 1 lần với mức tiền 300.000.000 đồng.

Sinh viên tốt nghiệp đại học hệ chính quy loại xuất sắc, loại giỏi, đã từng đạt giải Ba quốc gia trở lên các môn văn hóa, khoa học kỹ thuật được tuyển dụng vào dạy môn chuyên tại trường THPT chuyên Vĩnh Phúc và có cam kết công tác lâu dài tại trường THPT chuyên Vĩnh Phúc từ 10 năm trở lên, được hỗ trợ 1 lần với mức 150.000.000 đồng.

Chuyên gia được mời tham gia bồi dưỡng đội dự tuyển làm nguồn để chọn đội tuyển của tỉnh tham dự thi chọn học sinh giỏi quốc gia cấp THPT được hưởng mức 4.000.000 đồng/buổi (4 tiết/buổi) và chi phí ăn, ở, đi lại theo quy định hiện hành. Thời gian bồi dưỡng tối đa 4 buổi/môn/năm học.

Chuyên gia được mời bồi dưỡng đội tuyển chính thức của tỉnh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia, khoa học kỹ thuật quốc gia được hưởng mức 4.000.000 đồng/buổi (4 tiết/buổi) và chi phí ăn, ở, đi lại theo quy định hiện hành. Thời gian bồi dưỡng tối đa 30 buổi/môn/năm học.

Chuyên gia được mời bồi dưỡng đội tuyển của tỉnh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi cấp khu vực, quốc tế, thi khoa học kỹ thuật cấp quốc tế được hưởng mức 5.000.000 đồng/buổi (4 tiết/buổi) và chi phí ăn, ở, đi lại theo quy định hiện hành. Thời gian bồi dưỡng tối đa 20 buổi/môn/năm học.

Giáo viên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc trực tiếp bồi dưỡng đội dự tuyển làm nguồn để chọn đội tuyển của tỉnh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia cấp trung học phổ thông được hưởng mức 1.000.000 đồng/buổi (3 tiết/buổi). Thời gian bồi dưỡng đội dự tuyển tối đa 40 buổi/môn/năm học.

Giáo viên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc trực tiếp bồi dưỡng đội tuyển chính thức của tỉnh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi, thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia; đội tuyển tham dự kỳ thi chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi cấp khu vực, quốc tế, thi khoa học kỹ thuật cấp quốc tế được hưởng mức 2.000.000 đồng/buổi (4 tiết/buổi). Thời gian bồi dưỡng đội tuyển tham dự kỳ thi cấp quốc gia tối đa 80 buổi/môn/năm học; thời gian bồi dưỡng đội tuyển tham dự kỳ thi chọn đội tuyển dự thi cấp khu vực, quốc tế tối đa 20 buổi/môn/năm học.

Học sinh tham gia đội tuyển chính thức của tỉnh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi, thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia được hỗ trợ tiền ăn trong thời gian ôn thi tập trung theo mức 250.000 đồng/học sinh/ngày. Thời gian hỗ trợ theo thực tế nhưng tối đa không quá 60 ngày.

Học sinh tham gia đội tuyển của tỉnh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi cấp khu vực, quốc tế, thi khoa học kỹ thuật cấp quốc tế được hỗ trợ tiền ăn trong thời gian ôn thi tập trung theo mức 350.000 đồng/học sinh/ngày. Thời gian hỗ trợ theo thực tế nhưng tối đa không quá 40 ngày.

Học sinh tham dự thi học sinh giỏi cấp khu vực, quốc tế, thi khoa học kỹ thuật cấp quốc tế được hỗ trợ tiền tài liệu, bồi dưỡng tiếng Anh, sinh hoạt phí trong những ngày tham gia tập huấn theo mức 500.000 đồng/học sinh/ngày. Thời gian hỗ trợ theo thực tế nhưng tối đa không quá 60 ngày.