Xây dựng HT câu hỏi KTĐG bài CLO theo hướng phát triển năng lực tư duy HS

MỞ ĐẦU:

Đổi mới giáo dục là một trong những vấn đề thời sự được sự quan tâm của mọi tầng lớp xã hội hiện nay, trong đó kiểm tra đánh giá là một trong những khâu quan trọng của quá trình đổi mới, việc xây dựng hệ thống câu hỏi có khả năng phân loại và đánh giá chính xác năng lực của học sinh là yêu cầu cấp thiết của quá trình đổi mới kiểm tra đánh giá.

Tuy nhiên hệ thống câu hỏi kiểm tra đánh giá cũ hầu như chưa đáp ứng được những yêu cầu đó, vì vậy việc xây dựng hệ thống câu hỏi cho từng bài và hệ thống câu hỏi cho quá trình kiểm tra đánh giá là yêu cầu câp thiết mang tính thời sự.

NỘI DUNG:

Xây dựng hệ thống câu hỏi bài tập của bài Clo với các mức độ theo hướng đổi mới kiểm tra đánh giá và phát triển năng lực tư duy cho học sinh.

KẾT LUẬN:

Hệ thống câu hỏi theo mức độ phù hợp và hướng vào đánh giá năng lực học sinh là một trong những yêu cầu quan trọng của quá trình đổi mới kiểm tra đánh giá.

Việc xây dựng hệ thống câu hỏi phải đảm bảo bám sát nội dung của môn Hóa học và có khả năng phân loại học sinh theo năng lực.

Toàn văn của bài viết chuyên đề về “Xây dựng câu hỏi kiểm tra đánh giá bài clo theo hướng phát triển năng lực tư duy học sinh” có thể được tải về tại đây.[wpdm_package id=360 template=”link-template-button”]