Thông báo điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2021-2022

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC NĂM HỌC 2021-2022 THÔNG BÁO ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2021-2022:

Thông báo điểm chuẩn vào lớp 10 THPT chuyên Vĩnh Phúc năm học 2021-2022
Thông báo điểm chuẩn vào lớp 10 THPT chuyên Vĩnh Phúc năm học 2021-2022