Thông báo Danh sách phòng thi – Sơ đồ phòng thi – Địa điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên Vĩnh Phúc năm học 2021-2022

Các thí sinh tra cứu Danh sách phòng thi – Địa điểm thi tại đây -> Danh sách Phòng thi – Địa điểm thi tuyển sinh vào 10 THPT Chuyên Vĩnh Phúc năm học 2021-2022 – THPT Chuyên Vĩnh Phúc (cvp.vn)

Sơ đồ phòng thi tầng 1 tại điểm thi chuyên Vĩnh Phúc -> Sơ đồ phòng thi TS vào 10 năm 2021 tại điểm thi THPT Chuyên Vĩnh Phúc – Tầng 1 – THPT Chuyên Vĩnh Phúc (cvp.vn)

Sơ đồ phòng thi tầng 2 tại điểm thi chuyên Vĩnh Phúc -> Sơ đồ phòng thi TS vào 10 năm 2021 tại điểm thi THPT Chuyên Vĩnh Phúc – Tầng 2 – THPT Chuyên Vĩnh Phúc (cvp.vn)

Sơ đồ phòng thi tầng 3 tại điểm thi chuyên Vĩnh Phúc -> Sơ đồ phòng thi TS vào 10 năm 2021 tại điểm thi THPT Chuyên Vĩnh Phúc – Tầng 3 – THPT Chuyên Vĩnh Phúc (cvp.vn)

Sơ đồ phòng thi tại điểm thi THCS Liên Bảo -> Sơ đồ phòng thi TS vào 10 năm 2021 tại điểm thi THCS Liên Bảo – THPT Chuyên Vĩnh Phúc (cvp.vn)

Đừng quên Khai báo y tế theo hướng dẫn tại đây -> KHAI BÁO Y TẾ ĐỐI VỚI THÍ SINH THI VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC NĂM HỌC 2021-2022 – THPT Chuyên Vĩnh Phúc (cvp.vn)