Hoàng Nhuận Cầm và ngày sách Việt Nam tại THPT Chuyên Vĩnh Phúc
Hoạt động giáo dục

THPT Chuyên Vĩnh Phúc với ngày sách Việt Nam

Vào những ngày cuối tháng 4, trên khắp cả nước đang tưng bừng diễn ra các hoạt động lớn chào mừng những ngày hội văn hóa và ngày kỉ niệm lịch sử. Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc đã tổ chức một buổi ngoại khóa: “Văn hóa đọc trải nghiệm; giới thiệu Nhật ký của Đặng Thùy Trâm, Mãi mãi tuổi 20 của Nguyễn Văn Thạc”. [ đọc tiếp]