Video và Hình ảnh Lễ Khai giảng năm học 2019-2020 tại THPT Chuyên Vĩnh Phúc

Khai giảng năm học mới 2019-2020
Khai giảng năm học mới 2019-2020

Những hình ảnh tuyệt vời tại lễ khai giảng năm học 2019- 2020 tại trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc.

Khai giảng 2019-2020
Khai giảng 2019-2020
Khai giảng 2019-2020
Khai giảng 2019-2020
Khai giảng 2019-2020
Khai giảng 2019-2020
Khai giảng 2019-2020
Khai giảng 2019-2020
Khai giảng 2019-2020
Khai giảng 2019-2020
Khai giảng 2019-2020
Khai giảng 2019-2020
Khai giảng 2019-2020
Khai giảng 2019-2020
Khai giảng 2019-2020
Khai giảng 2019-2020
Khai giảng 2019-2020
Khai giảng 2019-2020

Khai giảng năm học 2019 – 2020

Cám ơn susumedia đã tài trợ cho những shoot hình và video này.