Tìm tọa độ đỉnh của tam giác khi biết tọa độ ba điểm của…

Trong các bài thi ĐH hay các đề thi thử ĐH của các trường THPT ta thấy bài toán chứa nôi dung hình học giải tích phẳng là bài toán tương đối khó,nó đòi hỏi học sinh có kiến thức hình học tương đối chắc chắn. Nhằm củng cố cho học sinh một số kiến thức về một vài điểm đặc biệt (các điểm này có cùng chất) thường gặp ở tam giác,từ đó xác định được tam giác là nội dung của một số bài toán sau.

Tóm tắt

Bài tập minh họa 1. Cho tam giác ABC biết M(1;2); N(2;1) P(4;0) lần lượt là toa độ trung điểm của ba cạnh AB; BC;CA Hãy xác định tọa độ các đỉnh của tam giác.

Bài toán 2 : Cho tam giác ABC nhọn biết tọa độ chân đường cao . Hãy xác định tọa độ các đỉnh của tam giác

Bài toán 3 : Cho tam giác ABC biết tọa độ P;Q;R là ba điểm tiếp xúc của đường tròn nội tiếp tam giác ABC và các cạnh của tam giác ABC. Hãy xác định tọa độ các đỉnh của tam giác.

Bài toán 4: Cho tam giác ABC biết H là trực tâm tam giác ABC Biết tọa độ trung điểm E; F; K của ba đoạn HA; HB; HC.Hãy xác định tọa độ các đỉnh của tam giác

Toàn văn của chuyên đề này, có thể được tải về tại đây: [wpdm_package id=192 template=”link-template-default-ext”]