Thông báo tra cứu lại thông tin dự thi THPT Quốc Gia năm 2015

Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc thông báo tới tất cả các em học sinh lớp 12:

Hiện nay, bộ phận hồ sơ đã nhập đầy đủ thông tin của các thí sinh dự thi kì thi THPT Quốc Gia năm 2015. Yêu cầu tất cả các em học sinh đã đăng ký dự thi thực hiện một số công việc như sau:

  1. Truy cập vào địa chỉ http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn/ với thông tin đăng nhập như sau:
    1. Số CMND: là số chứng minh thư nhân dân của học sinh
    2. Mã đăng nhập: Là mã số đã được cấp cho học sinh, đồng thời cũng được thông báo tại bảng tin nhà trường. Nếu học sinh quên, có thể xem tại bảng tin hoặc gọi điện thoại tới số: 0211.3.860086 để được hướng dẫn.
  2. Kiểm tra lại thông tin đã đăng ký tại mục: Phiếu đăng ký
  3. Nếu tất cả các thông tin đã đúng thì có thể thoát trình duyệt. Nếu thấy có thông tin chưa chính xác, di chuyển xuống bên dưới cửa sổ và bấm vào nút BÁO SAI SÓT
  4. Tích chọn các thông tin bị sai và bấm vào nút Gửi phản ánh
  5. Trình duyệt hiển thị hộp thoại thông báo đã gửi phản ánh thành công, thí sinh thoát khỏi trình duyệt.

Be the first to comment

Leave a Reply