Thông báo quan trọng cho thí sinh 12 thi THPT Quốc Gia 2015

Thông báo quan trọng!

Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc trân trọng thông báo tới học sinh lớp 12 là những thí sinh dự thi THPT Quốc Gia một số vấn đề rất quan trọng như sau:

  1. Hiện nay cụm thi Đại học Sư phạm Hà Nội đã sửa những sai sót về thông tin ĐKDT cho những thí sinh dự thi tại cụm. Những em dự thi nếu có sửa chữa thông tin đề nghị xem lại giấy báo dự thi cũ và mới để đối chiếu so sánh.
  2. Giấy báo dự thi cũ và mới được tải về dưới đây, các thí sinh cần đối chiếu so sánh cẩn thận vì có thể thay đổi địa điểm thi.
  3. Tải về và nắm vững lịch thi, thời gian làm bài, thời gian làm các thủ tục dự thi được đính kèm dưới đây.
[wpdm_package id=624 template=”link-template-default-wdc”]
[wpdm_package id=631 template=”link-template-default-wdc”]
[wpdm_package id=629 template=”link-template-default-wdc”]