Đăng ký dự thi vào các trường CAND năm 2017
THPT Quốc Gia

Đăng ký dự thi vào các trường CAND năm 2017

Thực hiện kế hoạch số 415/KH-CAT ngày 11/02/2017 của Công an Tỉnh Vĩnh Phúc về Triển khai công tác tuyển sinh CAND năm 2017, Công An thành phố Vĩnh Yên thông báo về việc tuyển sinh đăng ký dự thi vào các trường CAND năm 2017. [ đọc tiếp]