Sơ đồ vị trí đón tiếp học sinh về dự lễ kỷ niệm 20 năm thành lập trường

Sơ đồ đón tiếp cựu học sinh
Sơ đồ đón tiếp cựu học sinh

Đại diện ban liên lạc các khóa học:

STT

Khóa học

Thông tin liên hệ đại diện khóa học  

111997 – 1998Nguyễn Xuân Quang
Nguyễn Đắc Tứ
Phạm Châu Giang
Cao Việt Hùng
Phan Thế Huy
0989136900
0945028349
0976030345
0974.393.995
0976.166.666 – 0989.136.900
221997 – 1999Phạm Danh Tuyên
Lê Thu Hương
Nguyễn Văn Quyền
0987885669
0977.571.689
0988.615.618
331997 – 2000Hoàng Minh Tuấn
Nguyễn Đình Hùng
Vũ Thị Huyền Anh
Hoàng Thị Thu Hà 
0916223382 – 0983019387
0916.003.664
0988.826.423
0978.127.898
44 1998 – 2001Nguyễn Mạnh Hà
Phạm Hồng Sơn
Lưu Thị Phương Loan 
0983.863.199
0983.565.748
0978.810.283
551999 – 2002Chu Hoàng Giang
Dương Thị Thu Ngân
Phan Tuấn Anh 
0927.226.822 – 0945.226.822
0989.994.218
0986.363.820 
662000 – 2003Nguyễn Trung Tâm
Tạ Ngọc Bình
Chu Việt Nga
0902.135.545
0912.922.126
0948.010.868
772001 – 2004Trần Bắc
Trần Thị Dung
Đàm Minh
0983.372.286
0989.739.343
0997.548.999
882002 – 2005Nguyễn Huy Tùng
Bùi Hữu Đức
Lê Quang Trung
Nguyễn Tiến Hảo
Hoàng Quý
Nguyễn Thị Mây
0987654316
0966.699.886
0942179123
0986.438.818
0942676666
0983.851.002
992003 – 2006Nguyễn Tất Biên
Đôn Minh Tiến
Chu Thị Thùy Dương
0988858541
0912.433.585
0918.569.788
10102004 – 2007Nguyễn Anh Tuấn
Nguyễn Thị Hương
Nguyễn Hoàng Oanh
0976.450.430
0986.624.966
01687.080.663
11112005 – 2008Nghiêm Xuân Trọng
Nguyễn Thị Lan Phương
Trần Huyền Trang
0988957866
0964.623.810
0916.104.444
12122006 – 2009Nguyễn Quang Trường
Nguyễn Thúy Quỳnh
Nguyễn Trang
0989.288.787
0983.620.409
01656298270
13132007 – 2010Lê Trần Thắng
Lê Thị Hương
Tạ Hoàng Yến
0973.586.892
01673.874.724
0123.333.4693
14142008 – 2011Vũ Kim Trung
Đỗ Hải Huân
Phan Dương Nam
0901.777.468
0962.292.170
0917891807
15152009 – 2012Cao Đắc Tuấn
Nguyễn Thị Ngọc Ánh
Kiều Linh Chi
01674.769.003
0972.061.581
0983.494.469
16162010 – 2013Trương Huyền Nhã
Trịnh Thị Thu Hằng
Nguyễn Thị Châm
01688.897.599
0978.565.236
0988.838.772
17172011 – 2014Nguyễn Văn Tân
Đặng Thị Tú Anh
Phạm Thị Nga
Khổng Hoàng Linh
01663440554
0974.100.296
0916.565.896
0913.605.196
18182012 – 2015Nguyễn Minh Châu
Tạ Thị Thu Huyền
Đầu Đức Anh
01636.618.336
0963.712.148
0964.612.906
19192013 – 2016Nguyễn Thị Thu Hiền
Nguyễn Văn Bình
Trần Duy Kiên
01638.099.189
01654.512.993
0913.921.998
20202014 – 2017Nguyễn Diệu Linh
Nguyễn Thị Hoàng Mai
Đinh Thanh Mai
0945.419.240
0166.865.9269
01653.008.629