Sơ đồ đón tiếp cựu học sinh
Sơ đồ đón tiếp cựu học sinh

Đại diện ban liên lạc các khóa học:

STT

Khóa học

Thông tin liên hệ đại diện khóa học  

1 1 1997 – 1998 Nguyễn Xuân Quang
Nguyễn Đắc Tứ
Phạm Châu Giang
Cao Việt Hùng
Phan Thế Huy
0989136900
0945028349
0976030345
0974.393.995
0976.166.666 – 0989.136.900
2 2 1997 – 1999 Phạm Danh Tuyên
Lê Thu Hương
Nguyễn Văn Quyền
0987885669
0977.571.689
0988.615.618
3 3 1997 – 2000 Hoàng Minh Tuấn
Nguyễn Đình Hùng
Vũ Thị Huyền Anh
Hoàng Thị Thu Hà 
0916223382 – 0983019387
0916.003.664
0988.826.423
0978.127.898
4 4  1998 – 2001 Nguyễn Mạnh Hà
Phạm Hồng Sơn
Lưu Thị Phương Loan 
0983.863.199
0983.565.748
0978.810.283
5 5 1999 – 2002 Chu Hoàng Giang
Dương Thị Thu Ngân
Phan Tuấn Anh 
0927.226.822 – 0945.226.822
0989.994.218
0986.363.820 
6 6 2000 – 2003 Nguyễn Trung Tâm
Tạ Ngọc Bình
Chu Việt Nga
0902.135.545
0912.922.126
0948.010.868
7 7 2001 – 2004 Trần Bắc
Trần Thị Dung
Đàm Minh
0983.372.286
0989.739.343
0997.548.999
8 8 2002 – 2005 Nguyễn Huy Tùng
Bùi Hữu Đức
Lê Quang Trung
Nguyễn Tiến Hảo
Hoàng Quý
Nguyễn Thị Mây
0987654316
0966.699.886
0942179123
0986.438.818
0942676666
0983.851.002
9 9 2003 – 2006 Nguyễn Tất Biên
Đôn Minh Tiến
Chu Thị Thùy Dương
0988858541
0912.433.585
0918.569.788
10 10 2004 – 2007 Nguyễn Anh Tuấn
Nguyễn Thị Hương
Nguyễn Hoàng Oanh
0976.450.430
0986.624.966
01687.080.663
11 11 2005 – 2008 Nghiêm Xuân Trọng
Nguyễn Thị Lan Phương
Trần Huyền Trang
0988957866
0964.623.810
0916.104.444
12 12 2006 – 2009 Nguyễn Quang Trường
Nguyễn Thúy Quỳnh
Nguyễn Trang
0989.288.787
0983.620.409
01656298270
13 13 2007 – 2010 Lê Trần Thắng
Lê Thị Hương
Tạ Hoàng Yến
0973.586.892
01673.874.724
0123.333.4693
14 14 2008 – 2011 Vũ Kim Trung
Đỗ Hải Huân
Phan Dương Nam
0901.777.468
0962.292.170
0917891807
15 15 2009 – 2012 Cao Đắc Tuấn
Nguyễn Thị Ngọc Ánh
Kiều Linh Chi
01674.769.003
0972.061.581
0983.494.469
16 16 2010 – 2013 Trương Huyền Nhã
Trịnh Thị Thu Hằng
Nguyễn Thị Châm
01688.897.599
0978.565.236
0988.838.772
17 17 2011 – 2014 Nguyễn Văn Tân
Đặng Thị Tú Anh
Phạm Thị Nga
Khổng Hoàng Linh
01663440554
0974.100.296
0916.565.896
0913.605.196
18 18 2012 – 2015 Nguyễn Minh Châu
Tạ Thị Thu Huyền
Đầu Đức Anh
01636.618.336
0963.712.148
0964.612.906
19 19 2013 – 2016 Nguyễn Thị Thu Hiền
Nguyễn Văn Bình
Trần Duy Kiên
01638.099.189
01654.512.993
0913.921.998
20 20 2014 – 2017 Nguyễn Diệu Linh
Nguyễn Thị Hoàng Mai
Đinh Thanh Mai
0945.419.240
0166.865.9269
01653.008.629

 

Bình luận

bình luận