Sơ đồ vị trí đón tiếp học sinh về dự lễ kỷ niệm 20 năm thành lập trường

Sơ đồ đón tiếp cựu học sinh
Sơ đồ đón tiếp cựu học sinh

Đại diện ban liên lạc các khóa học:

STT

Khóa học

Thông tin liên hệ đại diện khóa học  

1 1 1997 – 1998 Nguyễn Xuân Quang
Nguyễn Đắc Tứ
Phạm Châu Giang
Cao Việt Hùng
Phan Thế Huy
0989136900
0945028349
0976030345
0974.393.995
0976.166.666 – 0989.136.900
2 2 1997 – 1999 Phạm Danh Tuyên
Lê Thu Hương
Nguyễn Văn Quyền
0987885669
0977.571.689
0988.615.618
3 3 1997 – 2000 Hoàng Minh Tuấn
Nguyễn Đình Hùng
Vũ Thị Huyền Anh
Hoàng Thị Thu Hà 
0916223382 – 0983019387
0916.003.664
0988.826.423
0978.127.898
4 4  1998 – 2001 Nguyễn Mạnh Hà
Phạm Hồng Sơn
Lưu Thị Phương Loan 
0983.863.199
0983.565.748
0978.810.283
5 5 1999 – 2002 Chu Hoàng Giang
Dương Thị Thu Ngân
Phan Tuấn Anh 
0927.226.822 – 0945.226.822
0989.994.218
0986.363.820 
6 6 2000 – 2003 Nguyễn Trung Tâm
Tạ Ngọc Bình
Chu Việt Nga
0902.135.545
0912.922.126
0948.010.868
7 7 2001 – 2004 Trần Bắc
Trần Thị Dung
Đàm Minh
0983.372.286
0989.739.343
0997.548.999
8 8 2002 – 2005 Nguyễn Huy Tùng
Bùi Hữu Đức
Lê Quang Trung
Nguyễn Tiến Hảo
Hoàng Quý
Nguyễn Thị Mây
0987654316
0966.699.886
0942179123
0986.438.818
0942676666
0983.851.002
9 9 2003 – 2006 Nguyễn Tất Biên
Đôn Minh Tiến
Chu Thị Thùy Dương
0988858541
0912.433.585
0918.569.788
10 10 2004 – 2007 Nguyễn Anh Tuấn
Nguyễn Thị Hương
Nguyễn Hoàng Oanh
0976.450.430
0986.624.966
01687.080.663
11 11 2005 – 2008 Nghiêm Xuân Trọng
Nguyễn Thị Lan Phương
Trần Huyền Trang
0988957866
0964.623.810
0916.104.444
12 12 2006 – 2009 Nguyễn Quang Trường
Nguyễn Thúy Quỳnh
Nguyễn Trang
0989.288.787
0983.620.409
01656298270
13 13 2007 – 2010 Lê Trần Thắng
Lê Thị Hương
Tạ Hoàng Yến
0973.586.892
01673.874.724
0123.333.4693
14 14 2008 – 2011 Vũ Kim Trung
Đỗ Hải Huân
Phan Dương Nam
0901.777.468
0962.292.170
0917891807
15 15 2009 – 2012 Cao Đắc Tuấn
Nguyễn Thị Ngọc Ánh
Kiều Linh Chi
01674.769.003
0972.061.581
0983.494.469
16 16 2010 – 2013 Trương Huyền Nhã
Trịnh Thị Thu Hằng
Nguyễn Thị Châm
01688.897.599
0978.565.236
0988.838.772
17 17 2011 – 2014 Nguyễn Văn Tân
Đặng Thị Tú Anh
Phạm Thị Nga
Khổng Hoàng Linh
01663440554
0974.100.296
0916.565.896
0913.605.196
18 18 2012 – 2015 Nguyễn Minh Châu
Tạ Thị Thu Huyền
Đầu Đức Anh
01636.618.336
0963.712.148
0964.612.906
19 19 2013 – 2016 Nguyễn Thị Thu Hiền
Nguyễn Văn Bình
Trần Duy Kiên
01638.099.189
01654.512.993
0913.921.998
20 20 2014 – 2017 Nguyễn Diệu Linh
Nguyễn Thị Hoàng Mai
Đinh Thanh Mai
0945.419.240
0166.865.9269
01653.008.629

 

Bình luận

bình luận