Phân loại năng lực tuy duy học sinh bằng sử dụng bài tập có nhiều cách giải

[dropcap]T[/dropcap]rong quá trình dạy và học, các giáo viên và học sinh luôn mong muốn có được kết quả dậy học tốt nhất, vì vậy việc dạy và học như thế nào để đạt được hiệu quả cao là rất quan trọng.Phát hiện và phân loại năng lực tư duy học sinh
Để đạt được mục tiêu “Dạy và học hiệu quả” thì giáo viên phải hiểu được mình đang dạy học cho đối tượng học sinh nào và học sinh cần phải biết được năng lực của mình. Muốn làm được điều đó, với vai trò là người truyền đạt kiến thức cho học sinh, người giáo viên nhất thiết phải phân loại được năng lực tư duy của học sinh, vì chỉ khi hiểu rõ được năng lực của các em giáo viên mới áp dụng được những phương pháp dạy học phù hợp cho từng đối tượng người học.
Với khả năng và kinh nghiệm dạy học của mình, mỗi giáo viên có cách phân loại năng lực học sinh riêng. Ở đây tôi xin trình bày một pương pháp có thể phân loại năng lực học sinh khá hiệu quả, đó là pương pháp: “Sử dụng bài tập có nhiều cách giải để phân loại năng lực tư duy của học sinh”.

Toàn văn của bài viết chuyên đề này, có thể tải về với tệp đính kèm dưới đây, chú ý mật khẩu tải về là:

[wpdm_package id=541 template=”link-template-default-wdc”]