Những hình ảnh tiêu biểu tại Lễ tuyên dương khen thưởng học sinh, giáo viên giỏi

Những hình ảnh tiêu biểu tại Lễ tuyên dương khen thưởng học sinh, giáo viên giỏi của ngành Giáo dục Đào Tạo Vĩnh Phúc nhân dịp sinh nhật Bác 19/05 năm 2015

Nguồn: Sở GDĐT Vĩnh Phúc – vinhphuc.edu.vn