Một số vấn đề về dạy học tích hợp trong môn Ngữ Văn

[dropcap]T[/dropcap]rong dạy học, tích hợp được hiểu là “Sự phối kết hợp các tri thức của một số môn học có những nét chính, tương đồng vào một lĩnh vực chung, thường là quanh những chủ đề, những kiến thức nguồn. Nói cách khác, tích hợp là phương hướng phối hợp tối ưu các quá trình học tập một cách riêng rẽ các môn học, phân môn học khác nhau theo những hình thức, mô hình, cấp độ khác nhau nhằm đáp ứng mục tiêu, mục đích và yêu cầu cụ thể khác nhau.”

Chúng tôi xin tóm tắt bài viết này:

1. Quan điểm dạy học tích hợp

2. Tích hợp trong môn Ngữ văn

3. Thực tiễn việc ứng dụng tích hợp trong dạy học Ngữ văn ở trường phổ thông

Thực ra, trong quá trình dạy học, để đạt được mục tiêu dạy học, người giáo viên đã phải luôn luôn có ý thức tích hợp. Kể cả với những phương pháp dạy học truyền thống hay phương pháp dạy học tích cực, hiện đại thì giáo viên luôn có “đất” để thực hiện tích hợp nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động dạy học. Thế nhưng khi đi sâu tìm hiểu thực tế dạy học, đặc biệt là dạy học môn Ngữ văn ở trường phổ thông hiện nay, chúng tôi thấy: Việc đổi mới phương pháp dạy học theo hướng dạy học tích hợp chưa được quan tâm và đánh giá đúng mức, việc vận dụng quan điểm tích hợp khi thiết kế bài giảng của giáo viên còn chưa thường xuyên và bộc lộ nhiều hạn chế:

Thứ nhất: Để thiết kế một giờ dạy theo hướng tích hợp đòi hỏi giáo viên phải nghiên cứu thật kỹ tài liệu, sách giáo khoa, phải đầu tư thực sự thời gian và công sức cho nên không phải giờ dạy nào giáo viên cũng làm được giáo án tích hợp. Việc soạn giảng công phu và kết hợp ứng dụng các phương tiện dạy học hiện đại nhiều khi chỉ được thực hiện trong những giờ có người dự giờ hoặc thao giảng.

Từ thực tiễn dạy học nêu trên, chúng tôi nhận thấy rằng: Để nâng cao chất lượng hiệu quả cho mỗi giờ học môn Ngữ văn, mỗi giáo viên cần phải luôn có ý thức đổi mới phương pháp dạy học để cho mỗi giờ học Văn được học sinh hào hứng chờ đợi, đón nhận, để giờ học Văn không còn là công việc “đổ đầy các thùng rỗng” nữa mà là việc “khơi bùng lên ngọn lửa trí tuệ và tâm hồn”.

Toàn văn của bài viết này, vui lòng tải về file đính kèm dưới đây: [wpdm_package id=353 template=”link-template-default-ext”]