THÔNG BÁO KHẢO SÁT LẦN 5 NĂM HỌC 2017 – 2018

Nhà trường thông báo cho học sinh lớp 12 năm học 2017 – 2018 thông tin về kỳ thi khảo sát các môn thi THPT Quốc Gia 2018 lần thứ 5 như sau:

LỊCH THI:

https://drive.google.com/file/d/10_d4leFPf-7dXcIQXPQbY4yB-CFATD9b/view?usp=sharing

 

DANH SÁCH PHÒNG THI:

MÔN TOÁN + MÔN VĂN: https://drive.google.com/file/d/107Vb46LSRek8rCad19Q8wpE52eYuSNo5/view?usp=sharing

MÔN NGOẠI NGỮ: https://drive.google.com/file/d/1096h9EY2KSdwT-vzJmydZKNbni5FcQZY/view?usp=sharing

TỔ HỢP KHTN (Từ phòng 01 đến phòng 08): https://drive.google.com/file/d/10B5bbLxZz5SmpHTehdA0sBo6XTe4hg_l/view?usp=sharing

TỔ HỢP KHXH (từ phòng 09 đến phòng 15): https://drive.google.com/file/d/10CJg_DKmC7Zwc3Y-oonbVt03dFol0HEM/view?usp=sharing

 

SƠ ĐỒ PHÒNG THI:

https://drive.google.com/file/d/10eLPcQ52-DnKcq_Qd39oPja2yEC_5XVy/view?usp=sharing