Trung bình có bao nhiêu người đăng kí cho 70 slot chuyên Anh vậy ạ?

HỎI – ĐÁP TUYỂN SINH VÀO 10 CHUYÊNCategory: Tuyển sinh vào 10 năm 2020-2021Trung bình có bao nhiêu người đăng kí cho 70 slot chuyên Anh vậy ạ?
Tống Thanh Kiều Staff asked 10 months ago
1 Answers
Tống Thanh Kiều Staff answered 10 months ago

Năm nay mới tuyển sinh 2 lớp chuyên Anh, mỗi lớp không quá 35 học sinh.
Hiện tại, học sinh chưa đăng kí dự thi, việc có bao nhiêu người đăng kí thì không thể biết trước được.
Thông tin cho bạn tham khảo: Năm học 2019-2020 có 179 thí sinh dự thi tuyển sinh vào lớp chuyên Anh.