Thi vào lớp 10 THPT Chuyên Vĩnh Phúc năm học 2020-2021 vào ngày nào?

HỎI – ĐÁP TUYỂN SINH VÀO 10 CHUYÊNCategory: Tuyển sinh vào 10 năm 2020-2021Thi vào lớp 10 THPT Chuyên Vĩnh Phúc năm học 2020-2021 vào ngày nào?
Tống Thanh Kiều Staff asked 10 months ago
1 Answers
Tống Thanh Kiều Staff answered 10 months ago

Ngày thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên Vĩnh Phúc năm học 2020-2021 vào ngày 20 tháng 7 năm 2020