Thi vào lớp 10 THPT Chuyên Vĩnh Phúc có cùng ngày thi với THPT không chuyên khác hay không?

HỎI – ĐÁP TUYỂN SINH VÀO 10 CHUYÊNCategory: Tuyển sinh vào 10 năm 2020-2021Thi vào lớp 10 THPT Chuyên Vĩnh Phúc có cùng ngày thi với THPT không chuyên khác hay không?
Tống Thanh Kiều Staff asked 10 months ago
1 Answers
Tống Thanh Kiều Staff answered 10 months ago
  • Sáng 18/7 thi môn Văn tại trường THPT không chuyên
  • Chiều 18/7 thi môn Tổ hợp tại trường THPT không chuyên
  • Sáng 19/7 thi môn Toán tại trường THPT không chuyên
  • Sáng 20/7 thi môn Chuyên tại trường THPT Chuyên