Nếu trượt lớp chuyên thì lớp phổ thông xét những tiêu chí nào ạ?

HỎI – ĐÁP TUYỂN SINH VÀO 10 CHUYÊNCategory: Tuyển sinh vào 10 năm 2020-2021Nếu trượt lớp chuyên thì lớp phổ thông xét những tiêu chí nào ạ?
Tống Thanh Kiều Staff asked 12 months ago
1 Answers
Tống Thanh Kiều Staff answered 12 months ago

Bước 1: Lọc ra tất cả các thí sinh có nguyện vọng vào lớp phổ thông
Bước 2: Lấy từ danh sách 80 học sinh có điểm xét tuyển cao nhất vào lớp Phổ thông.