Nếu muốn đỗ Chuyên Văn thì em phải được mỗi môn bao nhiêu điểm ạ? Chuyên Văn năm trước lấy bao nhiêu ạ?

HỎI – ĐÁP TUYỂN SINH VÀO 10 CHUYÊNCategory: Tuyển sinh vào 10 năm 2020-2021Nếu muốn đỗ Chuyên Văn thì em phải được mỗi môn bao nhiêu điểm ạ? Chuyên Văn năm trước lấy bao nhiêu ạ?
Tống Thanh Kiều Staff asked 7 months ago
1 Answers
Tống Thanh Kiều Staff answered 7 months ago

Điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên Văn năm học 2019-2020 khoảng 33.05.
Còn muốn đỗ chuyên Văn năm học 2020-2021 thì cần bao nhiêu điểm thì chưa thể trả lời cho bạn được.
Tuy nhiên, chẳng phải điểm càng cao càng có cơ hội sao?