Nếu muốn đỗ Chuyên Văn thì em phải được mỗi môn bao nhiêu điểm ạ? Chuyên Văn năm trước lấy bao nhiêu ạ?

HỎI – ĐÁP TUYỂN SINH VÀO 10 CHUYÊNCategory: Tuyển sinh vào 10 năm 2020-2021Nếu muốn đỗ Chuyên Văn thì em phải được mỗi môn bao nhiêu điểm ạ? Chuyên Văn năm trước lấy bao nhiêu ạ?
Tống Thanh Kiều Staff asked 10 months ago
1 Answers
Tống Thanh Kiều Staff answered 10 months ago

Điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên Văn năm học 2019-2020 khoảng 33.05.
Còn muốn đỗ chuyên Văn năm học 2020-2021 thì cần bao nhiêu điểm thì chưa thể trả lời cho bạn được.
Tuy nhiên, chẳng phải điểm càng cao càng có cơ hội sao?