Nếu muốn đỗ chuyên Tin hoặc lớp Phổ thông thì môn chuyên phải tối thiểu tầm bao nhiêu ạ?

HỎI – ĐÁP TUYỂN SINH VÀO 10 CHUYÊNCategory: Tuyển sinh vào 10 năm 2020-2021Nếu muốn đỗ chuyên Tin hoặc lớp Phổ thông thì môn chuyên phải tối thiểu tầm bao nhiêu ạ?
Tống Thanh Kiều Staff asked 11 months ago
1 Answers
Tống Thanh Kiều Staff answered 11 months ago

Điểm môn chuyên phải từ 4 điểm trở lên mới có cơ hội vào vòng xét tuyển.
Do vậy, muốn cơ hội cao hơn thì điểm môn chuyên phải cao hơn điểm 4.