Nếu em lớp 6 được học lực trung bình, lớp 8 được giỏi , lớp 7 và 9 được khá. Vậy liệu có được dự thi không ạ?

HỎI – ĐÁP TUYỂN SINH VÀO 10 CHUYÊNCategory: Tuyển sinh vào 10 năm 2020-2021Nếu em lớp 6 được học lực trung bình, lớp 8 được giỏi , lớp 7 và 9 được khá. Vậy liệu có được dự thi không ạ?
Tống Thanh Kiều Staff asked 10 months ago
1 Answers
Tống Thanh Kiều Staff answered 10 months ago

Theo quy định về điều kiện dự thi, “Xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp cấp THCS từ khá trở lên”.
Do vậy, trong trường hợp này em không đủ điều kiện dự thi.