Nếu em đỗ chuyên Toán theo nguyện vọng 1, nhưng em lại muốn học lớp Phổ thông có được không?

HỎI – ĐÁP TUYỂN SINH VÀO 10 CHUYÊNCategory: Tuyển sinh vào 10 năm 2020-2021Nếu em đỗ chuyên Toán theo nguyện vọng 1, nhưng em lại muốn học lớp Phổ thông có được không?
Tống Thanh Kiều Staff asked 7 months ago
1 Answers
Tống Thanh Kiều Staff answered 7 months ago

Theo quy định, nếu đã đỗ vào lớp chuyên Toán thì KHÔNG được chuyển sang lớp Phổ Thông vì căn cứ hướng dẫn tuyển sinh: xét vào các lớp chuyên trước rồi mới xét vào lớp Phổ thông