Nếu em đỗ chuyên Toán theo nguyện vọng 1, nhưng em lại muốn học lớp Phổ thông có được không?

HỎI – ĐÁP TUYỂN SINH VÀO 10 CHUYÊNCategory: Tuyển sinh vào 10 năm 2020-2021Nếu em đỗ chuyên Toán theo nguyện vọng 1, nhưng em lại muốn học lớp Phổ thông có được không?
Tống Thanh Kiều Staff asked 11 months ago
1 Answers
Tống Thanh Kiều Staff answered 11 months ago

Theo quy định, nếu đã đỗ vào lớp chuyên Toán thì KHÔNG được chuyển sang lớp Phổ Thông vì căn cứ hướng dẫn tuyển sinh: xét vào các lớp chuyên trước rồi mới xét vào lớp Phổ thông