Nếu em đăng ký nguyện vọng 1 vào lớp Chuyên, nguyện vọng 2 vào lớp phổ thông mà khi xét tuyển cả 2 nguyện vọng em đều không được thì có bị đánh là thi trượt không ạ?

HỎI – ĐÁP TUYỂN SINH VÀO 10 CHUYÊNCategory: Tuyển sinh vào 10 năm 2020-2021Nếu em đăng ký nguyện vọng 1 vào lớp Chuyên, nguyện vọng 2 vào lớp phổ thông mà khi xét tuyển cả 2 nguyện vọng em đều không được thì có bị đánh là thi trượt không ạ?
Tống Thanh Kiều Staff asked 10 months ago
1 Answers
Tống Thanh Kiều Staff answered 10 months ago

Em vẫn còn cơ hội được xét tuyển vào trường THPT không chuyên khác trong tỉnh.