Lớp chuyên Pháp sẽ lấy 20% từ chuyên Anh nếu điểm chuyên Anh cao hơn, em muốn hỏi nếu trường hợp xét từ trên xuống dưới: số thứ tự 36 chuyên Pháp cao điểm hơn STT 68,69,70 của chuyên anh thì sao? Các năm trước thì ko có TH như thế, nhưng nhỡ năm nay các bạn thi Pháp điểm cao thì sao nhỉ?

HỎI – ĐÁP TUYỂN SINH VÀO 10 CHUYÊNCategory: Tuyển sinh vào 10 năm 2020-2021Lớp chuyên Pháp sẽ lấy 20% từ chuyên Anh nếu điểm chuyên Anh cao hơn, em muốn hỏi nếu trường hợp xét từ trên xuống dưới: số thứ tự 36 chuyên Pháp cao điểm hơn STT 68,69,70 của chuyên anh thì sao? Các năm trước thì ko có TH như thế, nhưng nhỡ năm nay các bạn thi Pháp điểm cao thì sao nhỉ?
Tống Thanh Kiều Staff asked 10 months ago
1 Answers
Tống Thanh Kiều Staff answered 10 months ago

Theo hướng dẫn tuyển sinh năm học 2020-2021, chỉ tuyển tối đa 28 chỉ tiêu cho lớp Pháp – Anh, cho dù điểm nguyện vọng 1 vào lớp Pháp – Anh cao hơn điểm nguyện vọng 2 vào lớp Pháp – Anh cũng không tuyển thêm.