Em vẫn chưa hiểu rõ mình đăng kí thi tuyển sinh kiểu gì ạ ( nếu đăng kí thi chuyên một môn nào đấy mà trượt môn đăng kí chuyên ấy nhưng đủ điểm đỗ phổ thông thì vào lớp phổ thông hay là trường nguyện vọng 2 ạ )

HỎI – ĐÁP TUYỂN SINH VÀO 10 CHUYÊNCategory: Tuyển sinh vào 10 năm 2020-2021Em vẫn chưa hiểu rõ mình đăng kí thi tuyển sinh kiểu gì ạ ( nếu đăng kí thi chuyên một môn nào đấy mà trượt môn đăng kí chuyên ấy nhưng đủ điểm đỗ phổ thông thì vào lớp phổ thông hay là trường nguyện vọng 2 ạ )
Tống Thanh Kiều Staff asked 10 months ago
1 Answers
Tống Thanh Kiều Staff answered 10 months ago

Nếu em thi vào lớp chuyên Toán, hoặc vào lớp chuyên Anh, em có 3 nguyện vọng:

  • Nguyện vọng 1 vào lớp chuyên Toán hoặc lớp chuyên Anh.
  • Nguyện vọng 2 vào lớp chuyên Tin hoặc lớp chuyên Pháp – Anh
  • Nguyện vọng 3 vào lớp Phổ thông
  1. Nếu trượt lớp chuyên Toán hoặc trượt lớp chuyên Anh, em có thể đỗ vào lớp chuyên Tin hoặc lớp chuyên Pháp – Anh
  2. Nếu trượt luôn cả lớp chuyên Tin hoặc tượt luôn cả lớp chuyên Pháp – Anh em có thể đỗ vào lớp Phổ Thông.

Nếu em thi vào một trong các lớp chuyên còn lại: Tin, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử, Địa, Pháp:

  • Nguyện vọng 2 của em là lớp Phổ thông.
  1. Nếu trượt một trong các lớp chuyên (Tin, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử, Địa, Pháp) em có cơ hội vào lớp phổ thông (nếu có nhu cầu).

Lưu ý: Một thí sinh chỉ được thi vào một trong các lớp chuyên.