Em vẫn chưa biết chính xác vị trí của trường. Anh chị có thể chỉ rõ cho em không ạ”