Em có nguyện vọng vào chuyên tin nhưng ở THCS chưa được học tin thì có nên vào chuyên Tin không ạ?

HỎI – ĐÁP TUYỂN SINH VÀO 10 CHUYÊNCategory: Tuyển sinh vào 10 năm 2020-2021Em có nguyện vọng vào chuyên tin nhưng ở THCS chưa được học tin thì có nên vào chuyên Tin không ạ?
Tống Thanh Kiều Staff asked 10 months ago
1 Answers
Tống Thanh Kiều Staff answered 10 months ago

Nên chứ, rất nên. Việc được học Tin học ở THCS đúng là có đem lại lợi thế nhất định khi học lớp 10 chuyên Tin, nhưng KHÔNG phải là yếu tố quyết định để học sinh vào được chuyên Tin.