Em chỉ muốn hỏi là năm ngoái có bao nhiêu người đăng kí thi chuyên hóa và chuyên sinh ạ ???

HỎI – ĐÁP TUYỂN SINH VÀO 10 CHUYÊNCategory: Tuyển sinh vào 10 năm 2020-2021Em chỉ muốn hỏi là năm ngoái có bao nhiêu người đăng kí thi chuyên hóa và chuyên sinh ạ ???
Tống Thanh Kiều Staff asked 10 months ago
1 Answers
Tống Thanh Kiều Staff answered 10 months ago

Thầy chỉ muốn trả lời là Hóa 102 và Sinh là 81.