Có trường hợp ngoại lệ nào học lực trung bình thi đỗ chuyên chưa ạ?

HỎI – ĐÁP TUYỂN SINH VÀO 10 CHUYÊNCategory: Tuyển sinh vào 10 năm 2020-2021Có trường hợp ngoại lệ nào học lực trung bình thi đỗ chuyên chưa ạ?
Tống Thanh Kiều Staff asked 10 months ago
1 Answers
Tống Thanh Kiều Staff answered 10 months ago

Nhiều năm trở lại đây, chỉ cần một năm nào đó từ lớp 6 đến lớp 9 mà xếp loại học lực cả năm là TRUNG BÌNH thì sẽ KHÔNG đủ điều kiện dự thi.