Có sự khác biệt nào giữa 2 lớp chuyên Toán (Anh) không ạ?

HỎI – ĐÁP TUYỂN SINH VÀO 10 CHUYÊNCategory: Tuyển sinh vào 10 năm 2020-2021Có sự khác biệt nào giữa 2 lớp chuyên Toán (Anh) không ạ?
Tống Thanh Kiều Staff asked 10 months ago
1 Answers
Tống Thanh Kiều Staff answered 10 months ago

Dù lớp nào đi chăng nữa, vẫn phải đảm bảo thực hiện đầy đủ chương trình giáo dục của Bộ Giáo dục. Khác biệt, có chăng là chính bản thân học sinh, sự cố gắng của mỗi cá nhân làm nên sự khác biệt cho lớp đó.