có bao nhiêu đăng kí chuyên hóa năm 2020-2021

HỎI – ĐÁP TUYỂN SINH VÀO 10 CHUYÊNCategory: Tuyển sinh vào 10 năm 2020-2021có bao nhiêu đăng kí chuyên hóa năm 2020-2021
Tống Thanh Kiều Staff asked 10 months ago
1 Answers
Tống Thanh Kiều Staff answered 10 months ago

Câu hỏi này ở thời điểm hiện tại không có đáp án vì chưa tới lúc mua hồ sơ, chưa tới lúc bán hồ sơ, chưa tới lúc nộp hồ sơ, chưa tới lúc nhập hồ sơ, chưa tới lúc thống kê.