Cho em hỏi là trường có đồng phục thể dục không ạ? Hay là có phải mặc áo dài không ạ?:<<<

HỎI – ĐÁP TUYỂN SINH VÀO 10 CHUYÊNCategory: Tuyển sinh vào 10 năm 2020-2021Cho em hỏi là trường có đồng phục thể dục không ạ? Hay là có phải mặc áo dài không ạ?:<<<
Tống Thanh Kiều Staff asked 11 months ago
1 Answers
Tống Thanh Kiều Staff answered 11 months ago

Năm học 2019-2020 nhà trường có đồng phục thể dục. Năm học 2020-2021 chắc chắn sẽ tiếp tục có đồng phục dành cho môn Giáo dục thể chất.
Về việc mặc áo dài: Hiện nay nhà trường chưa có chủ trương quy định học sinh mặc áo dài trong tuần. Tuy nhiên, trong các ngày đặc biệt, học sinh tự giác mặc áo dài xem như nét văn hóa đặc trưng.