Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với giảng dạy và học tập

[dropcap]T[/dropcap]rong không khí sôi nổi của cả nước kỷ niệm những ngày lịch sử trọng đại của dân tộc như kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng, 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, 125 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc, Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng chúng ta lại bồi nhớ đến Bác Hồ kính yêu – Người đã sáng lập và lãnh đạo Đảng ta trong sự nghiệp cách mạng của đất nước.

Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường thắng lợi cho cách mạng Việt Nam hơn 80 năm qua. Ngày nay dưới sự lãnh đạo của Đảng ta, tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác – Lênin làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành đồng tiến lên xây dựng một nước Việt nam dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tư tưởng Hồ Chí Minh là di sản tinh thần vô cùng quý báu của Đảng và dân tộc ta. Bước vào thời kỳ đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, sự vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ nghĩa Mác – Lênin càng trở nên quan trọng cần thiết hơn bao giờ hết.

Trong văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX chỉ rõ “… Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi, là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta”. Học tập, quán triệt những quan điểm cơ bản và vận dụng có hiệu quả tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cuộc sống xã hội của toàn Đảng, toàn quân toàn dân ta là nhân tố quyết định tắng lợi của toàn bộ sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.

Ngày nay đứng trước tình hình thế giới và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp thì việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là cần thiết. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh không chỉ là để rèn luyện nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính xung kích tiên phong của mỗi cán bộ Đảng viên mà còn để phục vụ sự nghiệp đổi mới đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã họi và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trước âm mưu và hành động mới của kẻ thù.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh hãy gắn với nhiệm vụ thực tế của mỗi Đảng viên, mỗi đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên trong công việc cụ thể của mình. Đối với trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc thì việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải gắn với công việc giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh.

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến việc chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau. Chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một trong những nội dung quan trọng của tư tưởng Hồ Chí Minh đã được khẳng định trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định đúng đắn vị trí – vai trò của giáo dục – đào tạo trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Giáo dục là bước đầu tiên, coi văn hóa giáo dục là một mặt trận quan trọng trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và đặc biệt trong công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước và đổi mới đất nước ngày nay.

Đối với trường học nói chung và trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc nói riêng, nhà trường là nơi đào tạo bồi dưỡng nhân tài, chủ nhân tương lai của đất nước. Vì vậy nhà trưởng phải chú trọng đủ các mặt: Đạo đức cách mạng, giác ngộ xã hội chủ nghĩa, văn hóa, kỹ thuật, lao động và sản xuất thành những người kế thừa xây dựng CNXH vừa hồng vừa chuyên. Đạo đức và tài năng là cả hai nội dung không thể thiếu được trong bồi dưỡng giáo dục, trong đó đạo đức là yếu tố gốc. Người nói “Dạy cũng như học phải biết chú trọng cả tài lẫn đức. Đức là đạo đức cách mạng. Đó là cái gốc rất quan trọng. Trên nền tảng giáo dục chính trị và lãnh đạo tư tưởng tốt phải phấn đấu nâng cao chất lượng văn hóa và chuyên môn nhằm thiết thực giải quyết các vấn đề do cách mạng nước ta đề ra, đạt những đỉnh cao của khoa học và kỹ thuật”.

Tiếp thu tư tưởng đạo đức của Người trong nhiều năm qua Thầy – Trò trường Chuyên Vĩnh Phúc đã thực hiện tốt những tư tưởng đạo đức của Người về dạy và học.

I. Đối với giáo viên

Xác định đặc thù của nhà trường là đào tạo nhân tài cho đất nước và cho tỉnh nhà theo đúng phương châm của các thế hệ trước “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia” các thầy cô giáo trường Chuyên Vĩnh Phúc luôn xác định rõ nhiệm vụ cơ bản của nhà trường và bản thân mỗi đồng chí cán bộ, đảng viên, giáo viên – Đào tạo cán bộ cho đất nuwóc – đào tạo các em trở thành những người công dân có ích cho xã hội, đất nước.

Các đồng chí giáo viên luôn trau dồi, nâng cao trình độ chuyên môn bằng việc tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao kiến thức đảm bảo đáp ứng yêu cầu của học sinh về thi Đại học, thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế. Nhiều thầy cô giáo không quản ngại khó khăn thiếu thốn những lo toan bộn bề của cuộc sống để vươn lên tự khẳng định mình đóng góp thành tích to lớn làm nên thương hiệu cho trường Chuyên Vĩnh Phúc – Là tốp đầu của các trường Chuyên trong cả nước về thi Đại học và thi học sinh giỏi quốc gia.

Đội ngũ các thầy cô giáo luôn thấm nhuần tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh về dạy học theo phương pháp nêu gương Thầy và nêu gương cho trò. Thầy là tấm gương sáng cho trò noi theo. Người thầy phải cho ra thầy, phải thật sự là chỗ dựa là niềm tin yêu của phụ huynh và học sinh. Mặc dù còn khó khăn vất vả song nhiều thầy cô giáo của nhà trường đã thực sự là chỗ dựa và niềm tin cho các em và xã hội về sự tận tình trong giảng dạy, say mê nghề nghiệp quan tâm chăm lo đến học sinh như con em ruột thịt của mình. Thường xuyên trao đổi với đồng nghiệp, bạn bè, gia đình để biết được những tâm tư nguyện vọng của các em và hoàn cảnh gia đình để có biện pháp động viên giúp đỡ kịp thời để các em vươn lên trong học tập và cuộc sống trở thành những công dân tốt có ích cho quê hương đất nước.

Tất cả các thầy cô giáo nhà trường đều là những người yêu nghề. Nghề thầy giáo là một trong những nghề cao quý, quan trọng và vẻ vang. Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ “Nhiệm vụ của giáo dục là rất quan trọng và vẻ vang vì nếu không có thầy giáo thì không có giáo dục. Thầy giáo phải có đầy đủ phẩm chất của người thầy – Phải yêu nghề mình, phải có đạo đức cách mạng – Phải yên tâm công tác, phải thật thà, đoàn kết, phải thương yêu các em như con em ruột thịt của mình” luôn ra sức thi đua công tác, tận tụy với nghề nghiệp. Tất cả vì học sinh thân yêu – thi đua dạy tốt – học tốt. Vì thấm nhuần tư tưởng đó mà rất nhiều thầy cô giáo đã được vinh dự nhận những phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước – Nhà giáo ưu tú Tạ Vượng, Lê Anh Tuấn, Sái Ngọc Chí, Nguyễn Thị Thu, Nguyến Đức Phi, Nguyễn Phong Nhã… và rất nhiều các đồng chí được nhận huân chương lao động, bằng khen của Chính phủ, Bộ GĐ-ĐT… Đó là kết quả của tình yêu đối với nghề nghiệp và sự trau dồi chuyên môn của đội ngũ giáo viên nhà trường.

Giáo dục phải gắn liền với thi đua. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy nhà trường nên phát động thi đua “2 tốt”, “Dạy thật tốt, học thật tốt”. Để cụ thể hóa tư tưởng đó của Người, trong nhà trường các tổ chức đoàn thể như Công đoàn, Đoàn thanh niên luôn tổ chức tốt các kỳ thi đua dạy tốt – dự giờ thăm lớp đối với giáo viên để từ đó các thầy cô giáo thi đua nhau cùng dạy tốt, nâng cao trình độ năng lực chuyên môn, tham gia thi giáo viên dạy giỏi do Sở GD-ĐT tỉnh tổ chức. Rất nhiều thầy cô giáo đã đạt giải nhất, nhì, ba cấp tỉnh như: Phùng Thị Nga, Lê Thị Hải Yến, Bùi Thị Hoàng Yến, Phùng Ngọc Bích, Trần Ngọc Thắng, Lê Xuân Đại,Nguyễn Thị Thu Hằng,Trần Thị Hoài Thu…. Nhiều thầy cô giáo đã có những học sinh đạt giải quốc tế, quốc gia như Lê Anh Tuấn, Nguyễn Đức Phi, Nguyễn Thị Lệ Chung, Nguyễn Thị Thu, Nguyễn Mạnh Hà, Tạ Thị Bình, Sái Ngọc Chí, Nguyễn Thị Trúc Hà, Lê Đăng Thành, Nguyễn Duy Liên, Mạc Thanh Hà, Nguyễn Đắc Tứ, Nguyễn Đình Hùng….

Học sinh hứng thú tham gia phát biểu xây dựng bài trong giờ thực nghiệm giáo án để chuẩn bị cho Hội thi Giáo viên giỏi
Những giờ dạy học sôi nổi trong phong trào thi đua “2 tốt” của nhà trường

Bên cạnh đó nhà trường cũng phát động phong trào thi đua học tập trong học sinh với nhiều hình thức như trao thưởng cho các em có điểm cao trong các kỳ thi học sinh giỏi, thi khảo sát từ đó khuấy động phong trào thi đua học tập trong học sinh.
Do đặc thù của nhà trường, nơi đây tập trung các học sinh giỏi của cả tỉnh quy tụ về, các em phải xa gia đình, xa người thân vì vậy thầy cô giáo đặc biệt là các thầy cô giáo chủ nhiệm trong những năm qua đã hoàn thành tốt công việc được giao. Không chỉ dạy kiến thức mà còn là những người mẹ hiền – người bạn tâm tình để các em tâm sự, chia xẻ những tâm tư nguyện vọng và những thắc mắc, trăn trở trong cuộc sống. Gần gũi các em, giúp đỡ các em cả về vật chất và tinh thần như cô Nguyễn Thị Lê Chung, Nguyễn Minh Hải…

“Tiên học lễ – Hậu học văn” đó là khẩu hiệu mà nhà trường luôn hướng tới – Nhà trường trước hết phải dạy cho các em đạo đứ “Tôn sư trọng đạo”. Dạy các em nhân cách làm người trước tiên và sau đó là dạy các em kiến thức khoa học. Vì vậy mỗi khi lên lớp các thầy, các cô luôn giáo dục lòng yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc, đạo lý uống nước nhớ nguồn, kính yêu cha mẹ, thầy cô qua các bài giảng. Nhà trường đã tổ chức các buổi chuyên đề giáo dục giới tính cho các em nữ, giáo dục kỹ năng sống, lựa chọn nghề nghiệp, chấp hành đúng pháp luật của Đảng và Nhà nước về an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, tinh thương yêu đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau để nhà trường thực sự là nơi các em phát huy tài năng của mình để trở thành những con người vừa hồng vừa chuyên. Nhà trường trở thành ngôi trường thân thiện, không bạo lực.

Chúng ta thật đau lòng khi ở đâu đó vẫn còn những tiêu cực trong ngành giáo dục. Vì vậy nhà trường cũng như các thầy cô đều quan tâm đến giáo dục đạo đức lối sống lành mạnh cho các em để các em không mắc những tệ nạn xã hội, giữ ngôi trường luôn trong sạch.

II. Đối với học sinh

Được sự dìu dắt, dạy dỗ của các thầy cô giáo các em học sinh của nhà trường luôn chăm chỉ học tập, vươn lên trong học tập đạt nhiều kết quả cao. Nhiều em đã đạt đỉnh cao trong thành tích học tập như đạt huy chương vàng, huy chương bạc, huy chương đồng trong các kỳ thi olimpic quốc tề về toán, lý, hóa, sinh, giải nhất quốc gia, thủ khoa các kỳ thi đại học các năm. 

Hoàng Đỗ Kiên- Huy chương Bạc Toán quốc tế 2013
Hoàng Đỗ Kiên- Huy chương Bạc Toán quốc tế 2013

Nhiều em có những hoàn cảnh khó khăn, éo le nhưng các em đã biết vượt qua những khó khăn đó để vươn lên trong học tập trở thành con ngoan, trò giỏi.

Các em không chỉ phấn đấu vươn lên trong học tập mà còn tham gia các hoạt động văn hóa thể dục thể thao và đạt giải cao trong các kỳ thi liên hoan tiếng hát học sinh THPT, giải cầu lông, bóng bàn do tỉnh, quốc gia tổ chức. Đó là sự phấn đấu không ngừng của học sinh trường Chuyên Vĩnh Phúc là thiết thực cụ thể hóa tư tưởng đạo đức của chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trần Duy Kiên - HCV cuộc thi “Tài năng tiếng anh” toàn quốc năm 2015 và giải Nhất cuộc thi hùng biện tiếng Anh THPT 2015.
Trần Duy Kiên – HCV cuộc thi “Tài năng tiếng anh” toàn quốc năm 2015 và giải Nhất cuộc thi hùng biện tiếng Anh THPT 2015.

Các em còn biết đoàn kết giúp đỡ nhau trong học tập và cuộc sống. Các em học giỏi giúp đỡ các em kém hơn mình, động viên các bạn để các bạn cùng tiến bộ. Không chỉ học trong sách vở, lý thuyết mà các em còn vận dụng kiến thức đã học vào thực tế theo quan điểm của Người – Học phải đi đôi với hành. Trong cuộc thi sáng tạo khoa học – kỹ thuật dành cho học sinh phổ thông nhiều em tham gia và đạt giải nhì, ba toàn

Những thành tích học tập của các em trong nhà trường đã đóng góp to lớn vào thành tích chung của sự nghiệp GD-ĐT của cả nước.

Học sinh nhà trường tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa
Học sinh nhà trường tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa

Mỗi cán bộ Đảng viên, mỗi thầy cô giáo và học sinh trong nhà trường cần thấm nhuần tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và cần cụ thể hóa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về sự nghiệp trồng người “Vì lợi ích mười năm phải trồng cây vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người” để đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Đó là thể hiện tấm lòng kính yêu đối với Bác Hồ – Lãnh tụ vĩ đại của Đảng và dân tộc Việt Nam!