Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên: Toán, Tin, Anh, Pháp trường chuyên Vĩnh Phúc

Giới thiệu đề thi tuyển sinh vào lớp chuyên Toán, chuyên Tin, chuyên Anh, chuyên Pháp, chuyên Văn trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc năm 2015 - 2016

Chúng tôi giới thiệu đề thi tuyển sinh + hướng dẫn chấm đề thi vào lớp chuyên Toán, chuyên Tin, chuyên Anh, chuyên Pháp, chuyên Văn trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc năm 2015 – 2016.

Tất cả đề thi, đáp án, hướng dẫn chấm đề thi tuyển sinh vào các lớp 10 chuyên Toán, chuyên Tin, chuyên Văn, chuyên Anh, chuyên Pháp, đề thi hệ số 1 được đóng gói trong file đính kèm dưới đây.

[wpdm_package id=’925′ template=”link-template-default-wdc”]