DANH SÁCH TRƯỞNG, PHÓ BAN LIÊN LẠC 20 KHÓA HỌC SINH HỌC TỪ NĂM 1997- 2017

TT

KHÓA

LỚP

GVCN LỚP 12

HỌ TÊN HS

SỐ ĐIỆN THOẠI

Email

GHI CHÚ

1 1997 – 1998 12A Lê Anh Tuấn Nguyễn Xuân Quang 0989136900 springlight279@gmail.com Phó ban
12A Lê Anh Tuấn Nguyễn Đắc Tứ 0945028349 tucvp@vinhphuc.edu.vn Phó ban
12B Đặng Thị Mai Phạm Châu Giang 0976030345 Phó ban
12C Nguyễn Đức Phi Cao Việt Hùng 0974.393.995 Phó ban
12C Nguyễn Đức Phi Phan Thế Huy 0976.166.666 – 0989.136.900 Trưởng ban
2 1997 – 1999 12A1 Lê Anh Tuấn Phạm Danh Tuyên 0987885669 Phó ban
12A5 Nguyễn Văn Hòa Lê Thu Hương 0977.571.689 Trưởng ban
12B1 Ngô Văn Triệu Nguyễn Văn Quyền 0988.615.618 Phó ban
3 1997 – 2000 12A3 Nguyễn Thị Tuyết Mai Hoàng Minh Tuấn 0916223382 – 0983019387 Trưởng ban
12A4 Nguyễn Thị Mai Phương Nguyễn Đình Hùng 0916.003.664 Phó ban
12A5 Nguyễn Thị Thu Vũ Thị Huyền Anh 0988.826.423 huyenanh.sgdvinhphuc@gmail.com Phó ban
12A7 Tạ Thị Bình Hoàng Thị Thu Hà 0978.127.898 Phó ban
4 1998 – 2001 12A1 Nguyễn Thị Mai Phương Nguyễn Mạnh Hà 0983.863.199 hanm@arrowhitech.com Phó ban
12A1 Nguyễn Thị Mai Phương Phạm Hồng Sơn 0983.565.748 sonvolcano@gmail.com Trưởng ban
12A6 Nguyễn Thị Thu Lưu Thị Phương Loan 0978.810.283 Phó ban
5 1999 – 2002 12A1 Tống Thị Khánh Chu Hoàng Giang 0927.226.822 – 0945.226.822 PB Khóa
12A5 Nguyễn Hồng Yến Dương Thị Thu Ngân 0989.994.218 PB Khóa
12B1 Trịnh Văn Mừng Phan Tuấn Anh 0986.363.820 Trưởng ban
6 2000 – 2003 12A2 Lê Thu Trang Nguyễn Trung Tâm 0902.135.545 tamnt129@gmail.com Trưởng ban
12A3 Nguyễn Thị Tuyết Mai Tạ Ngọc Bình 0912.922.126 ngocbinh.ta@gmail.com Phó ban
12A7 Dương Bích Ngọc Chu Việt Nga 0948.010.868 Phó ban
7 2001 – 2004 12A1 Hạ Vũ Anh Trần Bắc 0983.372.286 tranbac.it@gmail.com Trưởng ban
12A5 Nguyễn Thị Lệ Chung Trần Thị Dung 0989.739.343 Phó ban
12A7 Nguyễn Thị Thu Đàm Minh 0997.548.999 damminh86vn@gmail.com Phó ban
8 2002 – 2005 12A1 Nguyễn Duy Liên Nguyễn Huy Tùng 0987654316 Phó ban
12A1 Nguyễn Duy Liên Bùi Hữu Đức 0966.699.886 Phó ban
12A3 Nguyễn Thị Tuyết Mai Lê Quang Trung 0942179123 Phó ban
12A5 Nguyễn Phong Nhã Nguyễn Tiến Hảo 0986.438.818 tienhao2015@gmail.com Trưởng ban
12A10 Nguyễn Thị Minh Thúy Nguyễn Thị Mây 0983.851.002 Phó ban
9 2003 – 2006 12A1 Đặng Thị Mai Nguyễn Tất Biên 0988858541 Phó ban
12A6 Chu Thị Hoa Đôn Minh Tiến 0912.433.585 Trưởng ban
12A9 Vũ Thị Mai Khanh Chu Thị Thùy Dương 0918.569.788 Phó ban
10 2004 – 2007 12A4 Nguyễn Đắc Tứ Nguyễn Anh Tuấn 0976.450.430 nguyenanhtuan177@gmail.com Trưởng ban
12A6 Đinh Thị Tố Nga Nguyễn Thị Hương 0986.624.966 huongcvp@vinhphuc.edu.vn Phó ban
12A8 Tạ Thị Bình Nguyễn Hoàng Oanh 01687.080.663 Phó ban
11 2005 – 2008 12A1 Nguyễn Duy Liên Nghiêm Xuân Trọng 0988957866 Phó ban
12A5 Nguyễn Phong Nhã Nguyễn Thị Lan Phương 0964.623.810 phuongnguyen590@gmail.com Trưởng ban
12A10 Trần Thị Hải Minh Trần Huyền Trang 0916.104.444 tranhuyentrang2104@gmail.com Phó ban
12 2006 – 2009 12A1 Đỗ Mạnh Hùng Nguyễn Quang Trường 0989.288.787 truongnq@outlook.com.vn Trưởng ban
12A6 Phạm Kim Sơn Nguyễn Thúy Quỳnh 0983.620.409 Phó ban
12A4 Nguyễn Thị Tuyết Mai Nguyễn Trang 01656298270 Phó ban
13 2007 – 2010 12A3 Kấn Thị Quỳnh Lan Lê Trần Thắng 0973.586.892 Phó ban
12A7 Lê Đăng Thành Lê Thị Hương 01673.874.724 huongthanhlongtravel@gmail.com Trưởng ban
12A10 Vũ Văn Vinh Tạ Hoàng Yến 0123.333.4693 Phó ban
14 2008 – 2011 12A1 Trần Hoài Thu Vũ Kim Trung 0901.777.468 Phó ban
12A7 Nguyễn Thị Chúc Hà Đỗ Hải Huân 0962.292.170 Phó ban
12A2 Mạc Thị Thanh Hà Phan Dương Nam 0917891807 duongnam287@gmail.com Trưởng ban
15 2009 – 2012 12A1 Đặng Thị Hương Quỳnh Cao Đắc Tuấn 01674.769.003 Trưởng ban
12A8 Dương Thị Bích Ngọc Nguyễn Thị Ngọc Ánh 0972.061.581 Phó ban
12A10 Trần Thị Hải Minh Kiều Linh Chi 0983.494.469 kieuchi.vp@gmail.com Phó ban
16 2010 – 2013 12A1 Phan Thị Minh Thúy Trương Huyền Nhã 01688.897.599 Phó ban
12A2 Dương Thị Thanh Nghị Trịnh Thị Thu Hằng 0978.565.236 ttthang@ftu.edu.vn Trưởng ban
12A8 Phạm Mai Hương Nguyễn Thị Châm  0988.838.772 Phó ban
17 2011 – 2014 12A3 Nguyễn Đình Hùng Nguyễn Văn Tân 01663440554 Phó ban
12A6 Bùi Thị Hoàng Yến Đặng Thị Tú Anh 0974.100.296 tuanhcvp@gmail.com Trưởng ban
12A7 Nguyễn Thị Minh Hải Phạm Thị Nga 0916.565.896 nga171118@cvp.vn Phó ban
12A9 Lê Thị Hải Yến Khổng Hoàng Linh 0913.605.196 Phó ban
18 2012 – 2015 12A2 Phùng Thị Ngọc Bích Nguyễn Minh Châu 01636.618.336 Phó ban
12A6 Chu Thị Hoa Tạ Thị Thu Huyền 0963.712.148 tahuyencvp@gmail.com Trưởng ban
12A8 Dương Thị Bích Ngọc Đầu Đức Anh 0964.612.906 Phó ban
19 2013 – 2016 12A2 Nguyễn Thị Thùy Dung Nguyễn Thị Thu Hiền 01638.099.189 nguyenhien3001998@gmail.com Trưởng ban
12A7 Lê Đăng Thành Nguyễn Văn Bình 01654.512.993 Phó ban
12A8 Phạm Mai Hương Trần Duy Kiên 0913.921.998 Phó ban
20 2014-2017 12A5 Trần Thanh Hương Nguyễn Diệu Linh 0945.419.240 Phó ban
12A6 Lê Thị Hải Yến Nguyễn Thị Hoàng Mai 0166.865.9269 Trưởng ban
12A10 Trần Hoài Thu Đinh Thanh Mai 01653.008.629 Phó ban

Bình luận

bình luận