CSC – Trải Nghiệm Sáng Tạo: LỜI NHẮN ĐẾN CÁC NHÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở CVP

[KEEP ME]🌏🌏
LỜI NHẮN ĐẾN CÁC NHÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở CVP

Gửi các nhà bảo vệ môi trường-cvpers thân mến, các bạn đã thu gom những viên pin đã qua sử dụng chưa nào?

Ngay TUẦN TỚI-tuần đi học hè đầu tiên, hãy mang chúng đến những chiếc hộp mà CCHC và CSC đã chuẩn bị ngay nhé!

Hãy chia sẻ hastag #keepmecscxcchc rộng rãi VÌ MỘT CVP XANH HƠN!

Các link bài viết tác hại của pin :

https://www.facebook.com/344074406159278/posts/423320404901344/

https://www.facebook.com/344074406159278/posts/421883675045017/

THÔNG TIN THÊM VỀ CHIẾN DỊCH:

https://www.facebook.com/cvpscienceclub/photos/a.349311352302250/439100599989991/?type=3&theater

https://www.facebook.com/cvpscienceclub/videos/829214467447683/UzpfSTEwMDAxMDI0NTQwNDE1Mzo4OTg3MzQxODA0NzgwODc/?q=%23keepme&epa=SEARCH_BOX