Câu lạc bộ

Đưa em về nhà

Chuyện ở Chuyên: Cách đây 1 tháng, Chuyên tạm chia xa với K24. Sau đó 1 tháng, Chuyên ấp iu K27 về nhà. Cứ như thế, lần lượt các thế hệ về với Chuyên như […]

Câu lạc bộ

Không có gì là không thể

Humans of CVP – CVP’s Journal. Để nói về cơ duyên đưa anh đến với cuộc thi thì không có duyên số gì cả, chỉ có cố gắng và cả một chút may mắn nữa. […]