Cập nhật: Danh sách học sinh nội trú HKI năm học 2016-2017

Chuyên Vĩnh Phúc cập nhật danh sách học sinh nội trú HKI năm 2016-2017

Chú ý:

  • Tính đến thời điểm này nhà trường không xét ở KTX nữa, số giường còn lại trong các phòng sẽ chuyển sang khu KTX mới để bố trí cho HS ĐTQG vào cuối tháng 10 năm 2016.

  • Bấm vào Ảnh để xem rõ hơn.

04072016100701

04072016100702

04072016100703

04072016100704

04072016100705

0407201610070604072016100707

0407201610070804072016100709

04072016100710

04072016100711

04072016100712

04072016100713

04072016100714

04072016100715

04072016100716