Các phương pháp giải bài toán điện một chiều

Khi gặp các bài toán về dòng điện không đổi chúng ta có thể sử dụng nhiều phương pháp để làm trong đó hay sử dụng nhất là dùng định luật Ôm cho toàn mạch và cho từng loại đoạn mạch, ngoài ra chúng ta cũng có thể sử dụng định luật Kiêsxốp, phương pháp nguồn tương đương hoặc phương pháp chồng chất. Trong bài này tôi xin lấy một vài ví dụ để sử dụng các phương pháp này.

Các phương pháp giải bài toán điện một chiều
Các phương pháp giải bài toán điện một chiều

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tải chuyên đề này theo file đính kèm dưới đây. Chú ý mật khẩu để tải về là:

[wpdm_package id=517 template=”link-template-default-wdc”]