Họ trò viết

Không ngừng yêu Chuyên!

Mai sau, ba tiếng “Chuyên Vĩnh Phúc”, có thể nào khiến mọi bão tố trong lòng cũng bỗng hoá dịu dàng. Khi tình yêu trên đời luôn tồn tại, khi ấy tớ luôn không ngừng yêu Chuyên, yêu A1K22. [ đọc tiếp]