Hoạt động giáo dục

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thăm trường Chuyên trong lễ khai giảng

Đã thành thông lệ, lễ khai giảng hàng năm, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng luôn dành thời gian về thăm, động viên thầy và trò, nhà trường tiêu biểu của Vĩnh Phúc. Năm học đầu tiên ở cơ sở mới, Trường THPT Chuyên đã vinh dự được Phó Thủ tướng đánh trống khai trường. [ đọc tiếp]